நவராத்ரி விழா: ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் அலங்க ாரம்:

மதுரை மேலமடை சௌபாக்யா விநாயகர் ஆலயத்தில், நவராத்ரியையொட்டி, ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் அலங்காரத்தில் காட்சி அளித்தார்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: