தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு இலவச குடி நீர் பாட்டில்கள்:

தடுப்பூசி போடவந்தவர்களுக்கு குடிதண்ணீர் பாட்டில்:

பள்ளி நிர்வாகம் ஏற்பாடு:

மதுரை:

சோழவந்தானில், கல்வி குரூப் ஆப் ஸ்கூல்ஸ் சார்பில், கோவியேட்- 19, தடுப்பூசி போட வந்தவர்களுக்கு இலவசமாக குடிதண்ணீர் பாட்டில்கள் வழங்கப்பட்டது.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: