மூக்கையா தேவர் சிலைக்கு திருமாறன் மாலை அ ணிவிப்பு:

அகில இந்திய பார்வர்டு பிளாக் கட்சியின் நிர்வாகி மூக்கையா தேவரின் நினைவு நாளையொட்டி, மதுரை அரசடியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்தார், தென்னிந்திய பார்வர்டு பிளாக் கட்சியின் நிர்வாகி திருமாறன்.
உடன், கட்சி நிர்வாகிகள்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: