வெள்ளிக் கவசத்தில் அம்மன்…

வெள்ளிக் கவசத்தில் அருள்பாலித்த கருமாரியம்மன்:

மதுரை:

மதுரை பெரியார் பஸ்நிலையம் அருகேயுள்ள திடீர் நகரில் அமைந்துள்ள தேவி கருமாரியம்மன் அம்மன், வெள்ளிக் கவசத்தில், பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: