வாடிப்பட்டியில், செய்தி மக்கள் தொடர்புத ் துறையின் சார்பில் புகைப்படக் கண்காட்சி:

வாடிப்பட்டியில், செய்திமக்கள் தொடர்புத் துறையின் சார்பில் புகைப்படக் கண்காட்சி:

மக்களை ஈர்த்த கண்காட்சி:

மதுரை:

மதுரை மாவட்டம் செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறை சார்பில் வாடிப்பட்டி பேரூராட்சியில், தமிழக அரசின் 100 நாள்கள் திட்டங்கள் சாதனைகள், மற்றும் கொரோனா விழிப்புணர்வு, புகைப்பட கண்காட்சியை ஏராளமான பொதுமக்கள் அரசின் திட்டங்களை கண்டுகளித்தனர். அருகில், பேரூராட்சி செயல் அலுவலர்
எம்.ஆர்.
சரஸ்வதி அவர்கள் மற்றும் அலுவலக ஊழியர்கள் அருகில் உள்ளனர்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: