ஆடி வெள்ளி, மதுரை திடீர் நகர் சந்தான மாரிய ம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில்….

மதுரை மாவட்டம் திடீர் நகர் பகுதியில் அருள்மிகு சந்தன மாரியம்மன் திருக்கோயிலில் ஆதிபராசக்தி அலங்காரம் செய்து இருந்த பொதுமக்கள் வழிபாடு செய்தனர் ஆடி வெள்ளியை முன்னிட்டு

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: