நடமாடும் ஆவின் முகவர்கள்

நடமாடும் பால் வண்டி முகவர்கள்

ஆவின் நிர்வாகம் ஏற்பாடு

ஆட்டோ, டாக்சி உரிமையாளர்கள், ஓட்டுநர்களுக்கு ஆவின் பால் முகவர்களாக வாய்ப்பு
கொரோனா காலத்தில் வேலையிழந்து நிற்பவர்களின் வாழ்வாதாரம் காக்க அரசு புதிய திட்டம்
நடமாடும் பால் வண்டி முகவர்களாக நியமிக்கிறது ஆவின் நிறுவனம்

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: