அன்ன வாகனத்தில் மீனாட்சி

மதுரை மீனாட்சியம்மன் ஆலயத்தில் முளைக்கொட்டு திருவிழாவையொட்டி, அன்ன வாகனத்தில் காட்சியளித்தார்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: