திமுக ஆர்ப்பாட்டம்

மதுரை கரும்பாலை பகுதியில் திமுகவினர் மின்சார கட்டண உயர்வை கண்டித்து நடத்திய ஆர்ப்பாட்டம்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: