அழகர்கோயிலில் ஆடித் திருவிழா

மதுரை அருகே

திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீகள்ளழகர் ஆடி
அமாவாசை கெருடசேவை…
ஸ்ரீ18-ம்படியான் கருப்பண்ணசாமி சந்தனகாப்பு பூஜை..

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: